Quy định bảo mật

DigiTel rất thận trọng trong việc xử lý thông tin của khách hàng. DigiTel ý thức được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin và luôn hỗ trợ nhu cầu bảo vệ quyền bảo mật của khách truy cập trang web của chúng tôi.

Khi quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ ghi lại địa chỉ IP, thông tin hệ thống hoạt động và phần mềm trình duyệt mà mỗi người sử dụng, và từ những thông tin này chúng tôi có thể tìm ra cách xác định vị trí địa lý và Nhà cung cấp dịch vụ Internet của từng khách truy cập.
Chúng tôi sử dụng những thông tin này dưới dạng tổng hợp để xây dựng những công cụ hữu ích hơn và có chất lượng cao hơn bằng cách phân tích những đặc điểm tổng hợp của khách hàng và xác định mức độ sử dụng. Chúng tôi không bao giờ lưu trữ những thông tin về số thẻ tín dụng của quý khách hay bất cứ thông tin thanh toán nào trên trang web và chúng tôi cũng không chia sẻ hay bán những thông tin về khách hàng, Skype ID hay địa chỉ email cho bất cứ một bên thứ ba nào.

Chúng tôi đề nghị khách hàng vào truy cập trang web định kỳ để bảo đảm khách hàng luôn cập nhật được phiên bản báo cáo bảo mật mới nhất của chúng tôi. Nếu quý khách có bất cứ câu hỏi hay nhận xét gì về quy định bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chấp thuận và tán thành điều khoản sử dụng
Quý khách nên đọc và làm quen với những Điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng trang web. Khi sử dụng trang web, quý khách phải thể hiện việc chấp thuận các điều khoản sử dụng bởi vì chúng được sửa đổi theo thời gian và quý khách phải thừa nhận rằng quý khách đã đọc và hiểu những điều khoản sử dụng đó. Quý khách cũng phải bảo đảm những thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi là trung thực, chính xác, mới nhất và đầy đủ và rằng quý khách sẽ duy trì và cập nhật đầy đủ hồ sơ cá nhân theo yêu cầu.
Quý khách nên thường xuyên kiểm tra trang web trước khi sử dụng để bảo đảm rằng quý khách hiểu rõ Điều khoản sử dụng. Nếu quý khách không đồng ý với những Điều khoản này, quý khách phải ngừng sử dụng trang web này.

Mục đích sử dụng
Trang web này là một trang web về kinh doanh và thương mại. Do đó, nó không dành cho đối tượng dưới 18 tuổi. Nếu quý khách dưới 18 tuổi, quý khách nên nói với bố mẹ, người bảo hộ hoặc một người trưởng thành có trách nhiệm quản lý quý khách và xin phép họ sử dụng trang web này. Những ai muốn sử dụng trang web này đều phải từ 18 tuổi trở lên.

Từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm
Những thông tin, tài liệu và dịch vụ trên trang web này sẽ được cung cấp cho quý khách “hiện có”, và “sẵn có”.

Chúng tôi không cam đoan hoặc bảo đảm độ chính xác, đầy đủ hoặc trọn vẹn của những thông tin và tài liệu này và sẽ từ chối trách nhiệm với những lỗi và/hoặc sai sót của những thông tin và tài liệu này. Ở mức độ tối đa được pháp luật cho phép, ngoại trừ những quy định cụ thể, chúng tôi từ chối tất cả các giải trình và sự bảo đảm của bất cứ loại nào cho dù là ngụ ý hay có quy định cụ thể. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không cam đoan, bảo đảm hay có bất cứ giải trình nào liên quan đến việc bảo mật tài khoản, hoặc cho rằng trang web này không chứa những tài liệu gây hại, bao gồm nhưng không giới hạn ở vi rút máy tính, các hacker, hoặc những phá hoại kỹ thuật khác, và chúng tôi cũng không cam đoan, bảo đảm hoặc có bất cứ giải trình nào cho rằng quý khách có thể truy cập trang web này mọi lúc, không bị gián đoạn và không có sai sót.

Ở mức độ tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi từ chối trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi những thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí trực tiếp hoặc gián tiếp do hậu quả hoặc mang tính răn đe, những khoản bồi thường, những khoản thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt, bao gồm nhưng không giới hạn bởi những đơn hàng bị thất lạc hoặc gửi sai địa chỉ, mất giấy đăng ký kinh doanh, mất tín nhiệm đối với khách hàng, những chương trình hoặc dữ liệu khác bị mất hoặc đánh cắp, cho dù những thiệt hại đó bị gây ra nằm trong trách nhiệm phát sinh ngoài hoặc liên quan tới (1) việc sử dụng trang web này, hoặc việc không thể sử dụng trang web này do một bên thứ ba nào đó; hoặc (2) bất cứ việc không thể thực hiện hoặc thực hiện, những lỗi lầm, thiếu sót, gián đoạn, khuyết điểm, trì hoãn trong quá trình hoạt động hoặc truyền dữ liệu; hoặc (3) đường truyền hoặc hệ thống không hoạt động hoặc sự xâm nhập của vi rút máy tính, hoặc những hư hại kỹ thuật khác, cho dù chúng tôi hoặc những nhân viên hay người đại diện của chúng tôi được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí đó.

Quyền sở hữu trí tuệ

Loại trừ những quy định khác, tất cả các thiết kế, văn bản và hình ảnh trên trang Web đều thuộc bản quyền của SkypeVietnam. Không thể sao chép, tải xuống, hiển thị, đăng tải, truyền hoặc mô phỏng một phần hoặc toàn bộ bất cứ một tài liệu nào dưới bất cứ dạng nào hoặc bằng bất cứ hình thức nào nhằm bất cứ mục đích nào trừ khi việc sử dụng đó được chúng tôi cho phép hoặc theo luật bản quyền áp dụng.
Để được truy cập và sử dụng những dịch vụ trên trang Web này một cách hợp pháp thì quý khách phải được phép hiển thị, tải xuống, lưu và in từng phần của trang Web này không nhằm mục đích thương mại và với điều kiện những tài liệu đó sẽ không được sửa đổi và bất cứ bản sao chép tài liệu nào cũng đều phải chứa tất cả những thông tin về bản quyền và những thông báo độc quyền sở hữu khác trong tài liệu.

Liên kết
Trang Web này chứa nhiều đường liên kết tới những trang Internet khác, bao gồm nhưng không giới hạn bởi những trang liên kết và những trang có thể cung cấp lời khuyên hoặc hàng hóa và dịch vụ khác được thực hiện bởi nhà cung cấp thứ ba. Quy định về liên kết không có nghĩa là chúng tôi tán thành hoặc chấp nhận trách nhiệm khác đối với nội dung, việc sử dụng, hoặc sản phẩm và dịch vụ có sẵn trên những trang Web liên kết. Bằng việc sử dụng những liên kết này, quý khách sẽ thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm với những hành động, nội dung, độ chính xác, chính sách bảo mật, những quan điểm thể hiện, những dịch vụ cung cấp, hàng hóa được bán, hoặc những liên kết khác được cung cấp bởi những trang này. Hơn nữa, quý khách phải thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho dù là trực tiếp hay gián tiếp với bất cứ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra do việc sử dụng hoặc do tin vào những trang liên kết đó. Nếu quý khách có bất cứ câu hỏi nào liên quan tới những trang web này, vui lòng gửi thông tin tới nhà quản trị trang web liên quan.